Velkommen her

  På grund af  sygdom er jeg stoppet med musik & sang mv. Vil i den forbindelse sige hjertelig tak

  For alle disse dejlige år og for mange dejlige timer og venskaber .

          Musikalsk hilsen fra

               John Erik